De Parodontoloog

De Parodontoloog is een praktijk voor parodontologie en (peri)implantologie. Het is het verwijsadres voor tandartsen, mondhygiënisten en overige verwijzers voor de diagnostiek en behandeling van problemen (meestal ontsteking) rondom natuurlijke tanden, kiezen en implantaten. Ook kunt u terecht voor het plaatsen van implantaten.

Bij De Parodontoloog staat het persoonlijk contact centraal,  laagdrempelig en goed benaderbaar voor patiënt en verwijzer.

Wat doet de parodontoloog?

De parodontoloog zal naar aanleiding van de hulpvraag en verwijzing de problemen inventariseren en na uitvoerige diagnostiek een behandelvoorstel doen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn de parodontologie en implantologie. De parodontoloog werkt in een hecht team van mondhygienistes en tandarts-assistentes.

Parodontologie

De parodontologie is het onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met de weefsels rondom natuurlijke elementen en implantaten. Het betreft afwijkingen van de zachte weefsels (tandvlees) en de ondersteunende weefsels. Dit uit zich meestal in ontstoken en teruggetrokken tandvlees.

Implantologie

De implantologie is vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich richt op de vervanging van een of meerdere verloren gegane gebitselementen. Daarbij kan het gaan om een implantaat als basis voor een implantaatgedragen kroon, om meerdere implantaten als pijlers van een brug of frameprothese of als steun van een volledige prothese.

Parodontaal plastische chirurgie

Als tandvlees wat is teruggetrokken, bijvoorbeeld bij of na een beugelbehandeling, is het soms mogelijk dit te herstellen. Met parodontaal plastische chirurgie kunnen we de blootliggende tandhals weer bedekken. Dit is niet altijd mogelijk, slechts in specifieke gevallen.