Implantologie

Voor de vervanging van gebitselementen die verloren zijn gegaan, kan er voor tandheelkundige implantaten worden gekozen. Op deze implantaten kan, afhankelijk van de situatie, een kroon, brug, partiële of volledige prothese worden vervaardigd. Er zijn verschillende factoren die bepalen of een implantaat een goede oplossing is. Een belangrijke voorwaarde is een mond, waarin de infecties onder controle zijn: een ontstekingsvrije mond. Want op een gezond fundament is bouwen meer voorspelbaar en veiliger dan in een mond waar nog ontstekingsprocessen aanwezig zijn.

 

– behandelplanning

Er kan worden gezorgd voor een tandheelkundig behandelplan waarbij reeds is gedacht aan toepassing van tandheelkundige implantaten. Hierbij zal o.a. ook de gezondheid van het tandvlees worden beoordeeld

 

– diagnostiek

Voor diagnostiek van afwijkingen rondom implantaten, waaronder ontstekingen van het tandvlees en aantasting van het kaakbot.

 

– implantologie

De plaatsing van tandheelkundige implantaten als vervanging van een of meerdere gebitselementen.

– vervaardiging supra- structuren (kroon-brugwerk, prothetiek)

Sommige tandartsen vervaardigen liever zelf de suprastructuur, anderen laten dat liever over aan b.v. de implanterend tandarts. Wij kunnen dan ook zorgen voor de vervaardiging van de prothetische voorziening. Dit zal in overleg met uw tandarts worden gepland.

 

– nazorg

Na het plaatsen van implantaten is het belangrijk dat de implantaten zelf, het onderhoud van de constructie, de omliggende weefsels en de functie goed onder controle worden gehouden. Dit geldt in het bijzonder indien er tandvleesproblemen in het verleden zijn geweest. Een nazorgfase is dan uitermate belangrijk.