Klachten

De Parodontoloog vindt een open communicatie en heldere informatievoorziening belangrijk. Mocht u ervaren dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld, is het belangrijk dat u dit bespreekt.

 

Gesprek
Indien u ontevreden bent en/of een klacht heeft, kan een gesprek met uw behandelaar vaak verheldering geven. Vraag in dit geval een gesprek aan. U kunt dan uw ongenoegen kenbaar maken en uw behandelaar krijgt de mogelijkheid om een toelichting te geven op de situatie. Wij zullen ons best doen om samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere behandelaar, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

 

Second opinion
De mening van een behandelaar die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw behandelaar om het eigen standpunt te heroverwegen. Deze tweede mening kan worden gegeven door een collega in de praktijk bij De Parodontoloog. We proberen klachten bij voorkeur binnen de praktijk op te lossen. Juist hierdoor kunnen we de uitkomsten meenemen voor de verbetering van onze kwaliteit en service. Uiteraard kan er ook een second opinion extern worden aangevraagd.

 

Klacht indienen
Mocht u er met uw behandelaar hierna toch niet uitkomen, dan kunt u zich tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) wenden.

 

Klik hier voor meer informatie van het KNMT over de klachtenregeling.

 

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts, waaronder een parodontoloog, verplicht om een klachtenregeling te bieden. De KNMT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt.