Activiteiten voor verwijzers

Voor de bij- en nascholingsactiviteiten voor verwijzers wordt verwezen naar www.parodontologica.nl.