Tarieven

De tarieven waarmee wij werken zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Na uw aanmelding ontvangt u een overzicht van de verrichtingen bij het eerste bezoek en de bijbehorende tarieven. De reden van verwijzing en uw mondsituatie zijn bepalend voor welke verrichtingen er zullen worden uitgevoerd en berekend.

 

Na het eerste bezoek en de vervolgevaluaties zullen we u zo goed mogelijk een indicatie geven van de te verwachten kosten van de voorgestelde vervolgbehandeling. Deze zijn gebaseerd op de bevindingen bij het eerste bezoek of de vervolg metingen.

 

Deze genoemde tarieven gelden op het moment van opstellen van de begroting. Tariefwijzingen  zijn voorbehouden.

 

Voor meer algemene informatie zie www.allesoverhetgebit.nl