Verwezen en dan?

Naar aanleiding van de verwijzing zal er een afspraak met uw patiënt worden gepland voor een eerste bezoek bij de parodontoloog.

 

EERSTE BEZOEK
Er zal een eerste consult worden gepland, waarin de verwijzing zal worden besproken. Vervolgens vindt er klinisch en röntgenonderzoek plaats. De resultaten zullen worden besproken met uw patiënt en er zal een behandelvoorstel volgen. Uw patiënt ontvangt voor het door ons uit te voeren deel van de gekozen behandeling een begroting. Bij goedkeuring kunnen er afspraken worden gemaakt.

 

U ontvangt een uitgebreid rapportageverslag van het eerste bezoek, samen met het klinisch en röntgenologische onderzoek.

 

De volgende evaluaties in het behandeltraject, zoals bijvoorbeeld de herbeoordeling en de post-operatieve evaluatie, zullen samen met een rapportage naar u worden gestuurd.