Huisregels

Afspraken voor een eerste bezoek worden gemaakt naar aanleiding van een verwijzing van uw tandarts, mondhygiënist of arts.

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, probeer deze afspraak dan z.s.m. telefonisch af te zeggen. Dan kunnen wij de gereserveerde tijd wellicht nog weer op een andere manier invullen. Als afspraken korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wij vinden het fijn als u het geluid van uw telefoon tijdens uw bezoek aan de Parodontoloog uit zet.

Huisregels i.v.m. het Coronavirus

Het beleid dat we in het kader van COVID-19 volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)? Dan verzoeken wij u om een zelftest te doen.

Het dragen van een mondmasker in de wachtruimte is niet verplicht. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De desinfectiezuil blijft beschikbaar en indien gewenst kunt u die gebruiken.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken zoals we dat altijd al deden.

Indien u een afspraak om andere redenen niet kunt nakomen, wilt u deze dan telefonisch afzeggen? Een afspraak die langer dan 48 uren van tevoren wordt afgezegd, zal niet in rekening worden gebracht.