Huisregels

Afspraken

Afspraken voor een eerste bezoek worden gemaakt naar aanleiding van een verwijzing van uw tandarts, mondhygiënist of arts.

Afspraken worden altijd telefonisch en/ of  mondeling gemaakt, nooit alleen via de e-mail.

 

Afwezig/ ziek

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, probeer deze afspraak dan z.s.m. telefonisch af te zeggen. Dan kunnen wij de gereserveerde tijd wellicht nog weer op een andere manier invullen. Als afspraken korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Herinnering middels sms en e-mail

U ontvangt van ons 5 dagen van te voren een herinnering middels een e-mail. U kunt hierop antwoorden, alleen onze voorkeur gaat er naar uit om dit telefonisch te doen zodat we direct weer een nieuwe afspraak met u kunnen maken.

Eèn dag van te voren ontvangt u een herinnering middels sms via uw telefoon wanneer uw mobiele telefoonnummer beschikbaar is bij ons in de praktijk. Hierop kunt u NIET reageren , dit wordt NIET ontvangen.

 

Telefoon/ bellen/ video

Wij vinden het fijn als u het geluid van uw telefoon tijdens uw bezoek aan de Parodontoloog uit zet.

Het is niet toegestaan om te bellen/ video’s te maken in de wachtkamer en/ of behandelkamer. Onze collega’s willen u graag zelf ongestoord te woord staan.

 

Huisregels i.v.m. het Coronavirus

Testen op corona

Het is niet meer nodig om een coronatest te laten doen. Ook een corona zelftest is niet meer verplicht. Houdt u zich wel aan de algemene adviezen om luchtweginfecties te voorkomen.

  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)? Dan verzoeken wij u om een zelftest te doen.

Dit verzoeken wij, omdat wij ook kwetsbare patiënten ontvangen in onze praktijk.

 

Hygiëne

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken zoals we dat altijd al deden.