Huisregels

Afspraken voor een eerste bezoek worden gemaakt naar aanleiding van een verwijzing van uw tandarts, mondhygiënist of arts.

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, probeer deze afspraak dan z.s.m. telefonisch af te zeggen. Dan kunnen wij de gereserveerde tijd wellicht nog weer op een andere manier invullen. Als afspraken korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wij vinden het fijn als u het geluid van uw telefoon tijdens uw bezoek aan de Parodontoloog uit zet.

Huisregels i.v.m. het Coronavirus

Het beleid dat we in het kader van COVID-19 volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, verzoeken wij u om uw afspraak (kosteloos) te annuleren. Geef dit echter wel door.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol bij de desinfectiezuil. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Onze wachtkamer is hiervoor aangepast.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na het maken van uw afspraak zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • U kunt geen gebruik maken van ons toilet.

Wij ontvangen u met een glimlach maar schudden u niet de hand. Voor sommige behandelingen laten we u 1 minuut spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken zoals we dat altijd al deden en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Indien u een afspraak om andere redenen niet kunt nakomen, wilt u deze dan telefonisch afzeggen? Een afspraak die langer dan 48 uren van tevoren wordt afgezegd, zal niet in rekening worden gebracht.